Help    |    FAQ
Ιδιωτικές Επενδύσεις νέο ΕΣΠΑ 2014 -2020

νεο ΕΣΠΑ 2014 - 2020Εγκρίθηκε στις 26/05/2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΕΣΠΑ για τη περίοδο 2014-2020. Θα δοθεί έμφαση στη στήριξη των σχεδίων, υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων. Προτεραιότητα δίνεται κυρίως στην καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ αφορά τη Κοινοτική Συνδρομή ΕΣΠΑ με 19,7 δις. (Δημόσια Δαπάνη 24,6 δις) ευρώ ενω δίνεται η δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις. με την εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016.

To πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 26 δις. € και η πλειονότητα των κονδυλίων θα διοχετευθεί τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του προγράμματος.
Με την εν λόγω έγκριση ουσιαστικά δίνεται το “πράσινο φως” για την έναρξη των προκηρύξεων κατά την διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Στις επιδοτούμενες δράσεις περιλαμβάνονται οι εξής :

 • Απασχόληση-εκπαίδευση-κατάρτιση νέων.
 • Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων (μακροχρόνια άνεργοι, ΑΜΕΑ, κ.α.)
 • Αντιμετώπιση της φτώχειας
 • Υποστήριξη ανέργων για δημιουργία επιχειρήσεων
 • Επιταγές (vouchers) για πρόσληψη νέων ανέργων
 • Απασχόληση ανέργων σε δράσεις κοινωφελούς εργασίας
 • Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών (συνέχιση του προγράμματος Εξοικονομώ κατ’ Οίκον)

Αναλυτικότερα οι εθνικές επιχειρησιακές δράσεις είναι οι ακόλουθες :

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία

Προϋπολογισμός 4,55 δισ. ευρώ

Από τα μεγαλύτερα προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς απορροφά το 25 % των κονδυλίων.

Κάποιοι από τους βασικούς Τομείς Προτεραιότητας του προγράμματος στους οποίους αναμένεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, καθώς υπάρχουν διαπιστωμένα ή δυνητικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι: ο Τουρισμός γενικά και σε ειδικότερες μορφές, η Ενέργεια, η Αγροδιατροφή, το Περιβάλλον, η Εφοδιαστική Αλυσίδα, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, η Υγεία και Φαρμακευτική Βιομηχανία, οι Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες, και τα Υλικά – Κατασκευές. Οι ενισχύσεις αφορούν :

 • Εξαγωγικές επιχειρήσεις
 • Πιστοποίηση (branding) αγροτοδιατροφικών προϊόντων
 • Νέες επιχειρήσεις από νέους, γυναίκες
 • Τουριστική προβολή
 • Εξοικονόμηση ενέργειας
 • Ανακύκλωση - αξιοποίηση αποβλήτων
 • Καινοτομία

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Προϋπολογισμός 4,2 δις. Ευρώ

Προωθούνται επιδοτήσεις στους εξής κλάδους :

 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του αγροτοδιατροφικού συστήματος και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Στήριξη των παραγωγών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα και εξαγωγικό χαρακτήρα
 • Στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορία αγροτικών προϊόντων
 • Στήριξη των νέων γεωργών για τη δημιουργία βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
 • Διαφοροποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, υποστήριξη πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προϊόντων και τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας

Προϋπολογισμός (εκτιμώμενο ποσό) 333 εκατ. ευρώ

Επιδότηση επενδύσεων για :

 • Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στο σύνολο των κλάδων του τομέα (αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, εμπόριο και μεταποίηση),
 • Ενίσχυση των υδατοκαλλιεργειών για την παραγωγή ειδών με εμπορική αξία
 • Προώθηση της καινοτομίας σε όλη την αλυσίδα αξίας του τομέα της αλιείας
 • Βελτίωση της οργάνωσης των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

Προϋπολογισμός 6,75 δισ. ευρώ

Αύξηση του ποσοστού των ΠΕΠ στο συνολικό πρόγραμμα από 22% στο 35%.

 • Ξεχωριστό πρόγραμμα για κάθε Περιφέρεια (ΠΕΠ) μόνο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
 • Όλες οι Περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό πρόγραμμα
 • Έμφαση σε αναπτυξιακά έργα αλλά και επιχειρηματικότητα, κοινωνικές δράσεις
 • Πολυτομεακά και πολυταμειακά προγράμματα

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να αναγγελθούν τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ όπου θα επιδοτηθούν οι καλύτερες επιχειρηματικές προτάσεις.

Για την ένταξη σας και υποβολή με επιτυχία στις παραπάνω δράσεις καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση

επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.