Help    |    FAQ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ νέο ΕΣΠΑ 2014 -2020

espa

Ανακοινώθηκαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι κατευθυντήριες γραμμές για το νέο ΕΣΠΑ περίοδος 2014-2020. Κύριος άξονας δράσης αποτελεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, με καινοτομικό χαρακτήρα και εξωστρέφεια, σε αντίθεση με τις παρελθούσες προτεραιότητες με έμφαση στα τεχνικά έργα.

Οι πυλώνες δράσης είναι τέσσερις με κεντρικό το πρόγραμμα Επανεκκίνηση, το μεγαλύτερο από τα επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΈΣΠΑ, με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Στο πρόγραμμα κατευθύνεται το 25 % του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ οι πόροι του ανέρχονται στα 3,8 δις ευρώ, τμήμα των οποίων θα προέρχεται από το 8% του εθνικού προϋπολογισμού, διπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν, με ταυτόχρονη συγχρηματοδότηση από το κοινοτικά κονδύλια.

Παράλληλα οι υπόλοιποι 3 πυλώνες δράσης του νέου ΕΣΠΑ είναι : α) Περιβάλλον και Μεταφορές με μερίδιο 24 % του προϋπολογισμού, Εκπαίδευση Κατάρτιση και Απασχόληση, και μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης με μερίδια 13% και 3 % αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι πόροι δηλ το 35% θα απορροφηθεί από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Στα προαναφερόμενα πλαίσια υπάρχουν 9 τομείς προτεραιότητας για την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας.

Οι τομείς είναι:

1. Ο Τουρισμός γενικά, και όλες οι ειδικότερες μορφές του
2. Ο Αγροτοδιατροφικός τομέας, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
3. Τα Logistics, σε συνδυασμό με τη σχετική εθνική στρατηγική
4. Η Περιβαλλοντική Βιομηχανία, που συνδυάζει ταυτόχρονα δυο στόχους: την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
5. Ο τομέας της Υγείας, αναφέρεται στις υπηρεσίες, αλλά και στα φαρμακευτικά, είτε με την έννοια της βιοτεχνολογίας, είτε με την έννοια των γενοσήμων.
6. Η παραγωγή και εξοικονόμηση Ενέργειας
7. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ η Ελλάδα κατατάσσεται 10η διεθνώς από άποψη διαθεσιμότητας, επιστημόνων και μηχανικών
8. Υλικά - Κατασκευές, που περιλαμβάνει και την επεξεργασία πρώτων υλών (π.χ. βωξίτης) για την παραγωγή σημαντικών εξαγωγικών προϊόντων
9. Οι Δημιουργικές Βιομηχανίες που αφορούν σε τομείς όπως είναι το ελληνικό design και ο πολιτισμός.


Η επιλογή των προαναφερόμενων τομέων έγινε για την ανάπτυξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.Επιπλέον έχει συσταθεί και λειτουργεί το Συμβούλιο Καινοτομίας ώστε εξασφαλιστεί ότι η καινοτομία θα διαπερνά όλους τους προαναφερόμενους τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν κατατεθεί προτάσεις για την δημιουργία μηχανισμών χρηματοδότησης επιχειρήσεων και έργων καινοτομίας καθώς και για την διαμόρφωση διαύλων εξαγωγής καινοτομίας από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον κεντρικός είναι και ο ρόλος προς αυτή την κατεύθυνση των start ups, των θερμοκοιτίδων,και των καινοτομικών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επιπρόσθετα ένα επιπλέον στοιχείο του νέου ΕΣΠΑ είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων . Για την ενίσχυση των εξαγωγών προωθούνται οι πρωτοβουλίες για:

  • το ελληνικό σήμα
  • την περαιτέρω απλοποίηση στους τελωνειακούς ελέγχους
  • την λειτουργία του φορέα εξωστρέφειας Enterprise Greece
  • και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών με το Single Window,
    ( ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα είναι ένα one-shop-stop για τις εξαγωγές)

Τέλος μεθοδεύονται δράσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσω ειδικών δράσεων για την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης έως το τέλος του Απριλίου 2014 αναμένεται να έχουν αποσταλεί όλα τα Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση  επικοινωνήστε μαζί μας.

Κρήτης 33 & Φιλελλήνων 21 ΤΚ 54645, τηλ/φαξ 2310842010, www.businessfirst.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

βρείτε το κείμενο εδώ σε μορφή .pdf