Help    |    FAQ
ΤΕΠΙΧ – Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

greek-islands-coverΗ δράση αποσκοπεί στην διευκόλυνση επιχειρήσεων για τη λήψη δανείακών κεφαλαίων επενδυτικού σκοπού ή και επιχειρηματικής ανάπτυξης με πολύ ευνοϊκούς όρους. Επιλέξιμες είναι νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις  σχεδόν όλων των ειδικοτήτων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στη Νησιώτικη Ελλάδα και ευνοούν τον τουρισμό. Μέσω της ΕΤΕΑΝ η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 80.000.000 ευρώ ενω προσφέρει κάλυψη 70% των δαπανων της επιχείρησης και έχει ως επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

 Για την ένταξη σας με επιτυχία στη δράση κρίνεται αναγκαία η σύνταξη και η υποβολή ενός πλήρης και αναλυτικού επιχειρηματικού σχεδίου

 

ΣΤΟΧΟΣ

Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικής αλυσίδας που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές:

 • στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων
 • στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου
 • εξασφάλιση προοπτικών βιωσιμότητας για το νησιωτικό ελληνικό τουρισμό

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις 165 διαφόρων επαγγελματικών κλάδων που θα επενδύσουν στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και θα ενισχύσουν τον τουρισμό

 • για δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης, έχουν έδρα μόνο σε νησιά της χώρας μας
 • για επενδυτικά δάνεια (επενδύσεις), δύναται να έχουν έδρα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν σε νησιωτική περιοχή της χώρας

δείτε ΕΔΩ τους επιλέξιμους κλάδους

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΑΝΕΙΟ

Μέσω της λειτουργίας του ΤΑΝΕ, η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να χρηματοδοτήσει ένα επιχειρηματικό της σχέδιο θα συμπράττει με το ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ

 • Το δάνειο θα είναι επενδυτικού σκοπού ή/και επιχειρηματικής ανάπτυξης
 • Καλύπτει το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν την εκταμίευση
 • Το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό και ύψους 2,8%, ενώ για τις επιχειρήσεις με έδρα σε νήσους με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων το επιτόκιο είναι μηδενικό (0%).
 • Το ύψος δανείου μπορεί να είναι από €10.000 και έως €30.000 ανά επιχείρηση
 • Η διάρκεια των δανείων θα είναι έως 4 έτη, τα δάνεια θα είναι αποπληρωτέα σε δόσεις με ημερομηνίες την 30/4, 31/7 & 31/10 εκάστου έτους, με εκτοκιστική περίοδο την 30/6 & 31/12 εκάστου έτους.

Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν θα καταβάλλεται από διαθέσιμα της επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης.
Ενισχύονται και επενδυτικά σχέδια που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 • να έχουν έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης,
 •  να μην τους έχουν επιβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας
 • να λειτουργούν νόμιμα
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β' Κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ' κατηγορίας) του ΚΦΑΣ (πρώην Κ.Β.Σ.)
 • Επιχειρήσεις α) που έχουν λάβει εγγυημένο από την ΕΤΕΑΝ δάνειο να μην εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές στην αποπληρωμή του δανείου αυτού β) που έχουν λάβει δάνειο ή εγγύηση σε δάνειο από Ταμεία Δανειοδοτήσεων ή Ταμεία Εγγυήσεων που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ να μην εμφανίζουν κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης από την ΕΤΕΑΝ ληξιπρόθεσμες οφειλές

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική Τράπεζα,Τράπεζα Πειραιώς, Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας,Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιλέξιμες από τη δράση θεωρούνται δαπάνες με παραστατικά που έχουν εκδοθεί από την 21.02.2013 (ακόμα και επι πιστώση) και μετά που περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία, Διαμόρφωση, Ανακαίνιση, Αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο
 • Μηχανήματα και Εξοπλισμός,
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,
 • Λογισμικό,
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,
 • Προβολή - Προώθηση,
 • Δαπάνες που καλύπτουν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με τον εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ιδιαιτέρως με δραστηριότητες που σχετίζονται με την δημιουργία ή την επέκταση μιας επιχείρησης, οικονομικά βιώσιμης, καθώς και επενδυτικές δαπάνες που έχουν ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.
 • Αγορά πρώτων υλών, Μισθολογικό κόστος, Αποθεμάτα, Ενοίκια, Γενικά εξόδα κ.λπ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ξεκίνησε την 10.06.2013 και θα ολοκληρωθεί με την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.

Για την σίγουρη υπαγωγή σας στο πρόγραμμα ενίσχυσης καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.