Help    |    FAQ
Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020) - Πρόγραμμα Πολιτισμός

creative europe

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014-2020) ξεκινάει η υποβολή προτάσεων για την εφαρμογή του υποπρογράμματος «Πολιτισμός».

Οι προτεραιότητες του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» είναι η ενίσχυση της πολιτιστικής και δημιουργικής ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα έτσι ώστε να λειτουργεί σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο και να προωθεί τη διακρατική κυκλοφορία και κινητικότητα. Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προτεραιότητες που καθορίζονται στον κανονισμό, το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» παρέχει στήριξη ιδίως για τα ακόλουθα έργα:

 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ

1. Έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας

Στόχοι: Στήριξη διακρατικών έργων πολιτιστικής συνεργασίας

α) Ενίσχυση της ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα ώστε να λειτουργεί σε διακρατικό επίπεδο

Δράσεις Προτεραιότητας:

 • Υποστήριξης ενεργειών που παρέχουν στους πολιτιστικούς φορείς δεξιότητες σε ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για την προσέλκυση του κοινού και για την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών προτύπων
 • Υποστήριξη ενεργειών που προωθούν την διεθνή συνεργασία και διεθνοποίηση των πολιτιστικών οργανώσεων
 • Υποστήριξη πολιτιστικών οργανώσεων και διεθνών δικτύων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού χαρακτήρα.

β) Προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας και κινητικότητας :

Δράσεις Προτεραιότητας:

 • Στήριξη διεθνών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, όπως εκθέσεις, ανταλλαγες και φεστιβάλ

 • Υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προσβασιμότητα

 • Υποστήριξη της διεύρυνσης του κοινού ώστε να βοηθήσει τους ευρωπαίους επαγγελματίες στον πολιτιστικό τομέα καθώς και τα έργα τους να φτάσουν σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη και να επεκτείνουν την πρόσβαση των υπό-εκπροσωπούμενων ομάδων σε πολιτιστικά έργα· έχει επίσης ως στόχο να βοηθήσει τις πολιτιστικές οργανώσεις να προσελκύσουν νέο κοινό, διαφορετικό, ακόμα και για να πλησιάσουν το έως τώρα «μη κοινό», και για να βελτιώσουν την εμπειρία τόσο για το σημερινό όσο και το μελλοντικό κοινό και για να εμβαθύνουν τη σχέση τους.

2. Ευρωπαϊκά δίκτυα

Στόχοι: Επιχορήγηση ευρωπαϊκών δικτύων στον τομέα του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.

α) Ενίσχυση της ικανότητας του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα ώστε να λειτουργούν σε διακρατικό και διεθνές επίπεδο,

β) Προσαρμογή στις αλλαγές, με σκοπό την επίτευξη των γενικών στόχων για την προώθηση και την προαγωγή της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας

γ) Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών των τομέων, και μέσω της προώθησης της καινοτομίας.

Δράσεις Προτεραιότητας:

 • Yποστήριξη ενεργειών οι οποίες επιτρέπουν σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο και να διεθνοποιούν τη σταδιοδρομία τους και τις δραστηριότητές τους στην Ευρωπαϊκή ¨Ενωση και έξω από αυτή, κατά το δυνατόν με βάση μακροπρόθεσμες στρατηγικές·

 • Yποστήριξη με σκοπό την ενίσχυση ευρωπαϊκών πολιτιστικών και δημιουργικών οργανώσεων και διεθνών δικτύων, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ευκαιρίες επαγγελματικού χαρακτήρα

 • Yποστήριξη ενεργειών οι οποίες παρέχουν στους πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς δεξιότητες, ικανότητες και τεχνογνωσία που συμβάλλουν στην ενίσχυση του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα, ενθαρρύνοντας κυρίως την προσαρμογή στις ψηφιακές τεχνολογίες, τη δοκιμή καινοτόμων προσεγγίσεων για την ανάπτυξη του κοινού και τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών και διαχειριστικών προτύπων·

3. Ευρωπαϊκές πλατφόρμες

Στόχοι :

α) Η προώθηση της ανάπτυξης νεοεμφανιζόμενων ταλέντων και η τόνωση της διακρατικής κυκλοφορίας των έργων

β) Η συμβολή στην αύξηση της αναγνώρισης και της προβολής των καλλιτεχνών και των δημιουργών

Δράσεις Προτεραιότητας:

 • Προώθηση της κινητικότητας και της προβολής των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδίως των πρωτοεμφανιζόμενων και όσων δεν διαθέτουν διεθνή προβολή

 • Διευκόλυνση της πρόσβασης σε μη εγχώρια ευρωπαϊκά πολιτιστικά έργα μέσω διεθνών περιοδειών, εκδηλώσεων, φεστιβάλ και εκθέσεων κ.λπ.

 • Συμβολή στη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κοινού μέσω της εκτεταμένης χρήσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας και καινοτόμων προσεγγίσεων.

 • Προβολή των αξιών και των διαφόρων πολιτισμών της Ευρώπης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σήματος ποιότητας για τον προσδιορισμό και την προώθηση των μελών της πλατφόρμας που έχουν αποδείξει μια ισχυρή και υψηλής ποιότητας επαγγελματική προσήλωση στους στόχους της πλατφόρμας ειδικότερα και στους στόχους της Δημιουργικής Ευρώπης

4. Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης

Στόχοι: Υποστήριξη της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση και σε άλλες χώρες και η προώθηση της διακρατικής κυκλοφορίας λογοτεχνικών έργων υψηλής ποιότητας, καθώς και η βελτίωση της πρόσβασης σε αυτά τα λογοτεχνικά έργα στην Ένωση και πέραν αυτής, και η προσέλκυση νέων αναγνωστών.

Δράσεις Προτεραιότητας:

 • Υποστήριξη της κυκλοφορίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προσβασιμότητα·

 • Στήριξη της προώθησης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στη διανομή όσον και στην προώθηση των έργων·

 • Ενθάρρυνση της μετάφρασης και της προώθησης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμα

 • Προβολή του προφίλ των μεταφραστών , (για το λόγο αυτό, οι εκδότες θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια βιογραφία του μεταφραστή σε κάθε μεταφρασμένο βιβλίο)

Διευκρίνηση : Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» δεν θα υποστηρίζει έργα που περιλαμβάνουν πορνογραφικό ή ρατσιστικό υλικό ή στα οποία ενθαρρύνεται η βία. Το υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει, ειδικότερα, μη κερδοσκοπικά έργα.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Οι δράσεις αφορούν σε χρηματοδότηση πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που είναι νομίμως εγκατεστημένοι σε μία από τις επιλέξιμες χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα «Πολιτισμός», έχουν ιδρυθεί και είναι ενεργοί τουλάχιστον δύο έτη από την ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ

 1. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
 2. Προσχωρούσες χώρες, υποψήφιες χώρες και δυνητικά υποψήφιες χώρες στην Ε.Ε.
 3. Χώρες της Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που είναι μέλη της συμφωνίας του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν)
 4. Η Ελβετία, με βάση διμερή συμφωνία που θα συναφθεί με τη χώρα αυτή
 5. Χώρες εκτός Ε.Ε. που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας


Για την ένταξη σας με επιτυχία στη δράση, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310842010 ή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.